آموزش نقاشی

بعضی ها تصور می کنند که نقاشی یعنی تقلید طبیعت و انتظاراتشان از یکک نقاش این است که هر آنچه می بیند به روی بوم منتقل سازد.این انتظار غلط راه را به روی خلاقیت هنری و گسترش اندیشه بسته و او را در چارچوب تقلید و دوباره سازی واقعیت محدود می سازد.

آشنایی با مشاهیر نقاشی ایران و جهان

آشنایی با بزرگان نقاشی ایران و جهان می تواند ما را بیشتر به افکار و سلیقه آن ها اشنا کند و تجربیات آنها را در کار ها استفاده کرد.از این بزگان می توان به پیکاسو اشاره کرد.

آشنایی با مشاهیر نقاشی

آشنایی با بزرگان نقاشی ایران و جهان می تواند ما را بیشتر به افکار و سلیقه آن ها اشنا کند و تجربیات آنها را در کار ها استفاده کرد.از این بزگان می توان به پیکاسو اشاره کرد.

آموزش هنر نقاشی

آموزش هنر نقاشی همیشه و برای هرکسی می توان به عنوان سرگرمی و تفریحی جالب به شمار بیاید . اما می توان به جز سرگرمی می توان به نقاشی هم بعنوان کاری تخصصی نگاه کرد.

آشنایی با هنر نقاشی

هنر نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک عمل چسباننده ( یک چسب) بر روی سطح نگهدارنده مانند کاغذ یا بوم یا دیوار است.