Home » رنگ » تحلیل نشانه‌شناختی برنامه‌های «رنگین‌کمان» و «هزا‌رو‌شصت‌و‌شونزده» از منظر آموزش ترافیک به مخاطبان کودک

تحلیل نشانه‌شناختی برنامه‌های «رنگین‌کمان» و «هزا‌رو‌شصت‌و‌شونزده» از منظر آموزش ترافیک به مخاطبان کودک

چکیده

کودکان در موقعیت­‌های ترافیکی آسیب‌پذیرند اما در زندگی شهری، حضور آنان در موقعیت‌های ترافیکی اجتناب­ناپذیر است. بنابراین آموزش‌مهارت­های‌ ترافیکی برای حفظ ایمنی آنان ضرورت دارد. آموزش ترافیک به لحاظ آماده ساختن کودکان برای ایفای نقش به‌عنوان شهروندان مسئول در بزرگسالی نیز حائز اهمیت است. نظر به ظرفیت برنامه‌های کودک تلویزیون برای آموزش ترافیک، در مقاله حاضر، متونی از دو برنامه تلویزیونی مختص کودکان (رنگین‌کمان و هزار‌و‌شصت‌و‌شونزده) بر اساس سه رویکرد عمده در آموزش ترافیک بررسی شده است. تحلیل نشانه‌شناسی متون حاکی از آن است که هرچند پیام‌های آموزشی صریح، توصیه­ هایی را برای ایمنی کودکان در موقعیت‌های ترافیکی ارائه می‌کنند، اما بازنمایی تصویری انفعالی و ناتوان از شخصیت‌های کودک و کمبود آموزش‌های عملیاتی، توانمندسازی آنان را در کنش‌های ترافیکی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین تأکید بر ایمنی شخصی، بعد مسئولیت اجتماعی را در آموزه‌های مربوط به جامعه‌پذیری تضعیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها: برنامه کودک تلویزیون؛ نشانه‌شناسی؛ بازنمایی؛ آموزش ترافیک؛ جامعه‌پذیری؛ آموزش شهروندی

نویسندگان:

آزاده سالمی: دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

فاطمه عظیمی فرد: دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 24، شماره 91، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *